Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

Het aanschaffen en operationeel houden van één of meerdere AED’s ten behoeve van de wijken en buurtschappen te Losser;

Het bevorderen van het aantal mensen in Losser dat kan reanimeren, een AED kan bedienen en zich aanmeldt voor het lekenalarmeringssysteem bij HartslagNu.nl of haar (rechts)opvolger.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn